Rodinné konstelace v Opavě

  • Rodinné konstelace jsou pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.
  • Systémické a rodinné konstelace jsou sebepoznávací a prožitkovou metodou, s jejiž pomocí nalezne klient řešení svého problému.
  • Zapomenuté rodinné příběhy a události nás ovlivňují více než si dokážeme představit.
  • Pokoušet se slovy vysvětlit systemické konstalace je obtížné, konstalace je třeba prožít.
  • Začátek sobotních konstelací je v 9.00 hodin.
  • Káva, čaj a minerálka jsou v ceně semináře.
  • Vemte si s sebou přezůvky a svačinu.
  • I když si nestavíte svojí konstalaci, účast na semináři je pro Vás také velice přínosná.
  • Přihlásit se můžete na tel. 608 625 737