Co je mentální trénink  

Je to metoda zacílená na rozvoj nebo změnu vzorců chování, životních postojů, myšlenkových postupů  a vnímání hodnot, které nás ovlivňují. Jednoduše, metoda zaměřená na změnu mentálních programů, které nám už neslouží, naopak, omezují nás. Díky omezujícím mentálním programům si vytváříme realitu kolem nás, která se nám nelíbí, a divíme se, proč se tak děje. Uvědomit si nevyhovující mentální vzorec je jako nadechnout se nad hladinou.

Snad nejvíce se nefunkční myšlenkové vzorce projevují ve vztahu sám se sebou. Od toho, jaký máme vztah sami se sebou, se odvíjí i všechny naše ostatní vztahy v osobním i profesním životě, od toho se odvíjí životní situace, do kterých se dostáváme. Mentální trénink pomůže najít nesoulad ve všech zmiňovaných oblastech a odstranit ho.

Součástí mentálního tréninku je i umění relaxace. Je prokázáno, že cílená relaxace co jen 15 minut denně neutralizuje stres, posiluje imunitu, regeneruje tělo a revitalizuje životně důležité orgány.

Termíny sledujte v Aktualitách