Termíny výukových bloků sledujte v sekci Aktuality

 
 

Angličtina metodou superlearning

 

Superlearning je metoda tzv. globálního učení, výuka probíhá tak, aby byly poměrně a současně zaměstnány všechny smysly. Superlearning stimuluje výkonnost a kapacitu všech schopností člověka, podněcuje intuici a tvořivost. K tomu se používají základní komponenty,  jako jsou relaxace, představivost, tvůrčí fantazie, hudba a kladné sugesce. Žádoucí je, aby současně pracovaly obě mozkové hemisféry. Proces vstřebávání vědomostí probíhá v souladu s biologickými a kognitivními procesy probíhajícími v lidském mozku. O tom je možné se podrobněji dozvědět v rámci mentálních tréninků.

Vznik a vývoj metody superlearning velmi úzce souvisí s výzkumy bulharského psychiatra a psychoterapeuta Georgi Lozanova v oblasti sugestologie, kterou používal pro utišení bolesti při lékařských zákrocích. Sugestologii postupně aplikoval v dalších oblastech, mezi ně patřila i oblast vzdělávání.  Zjistil, že existuje vztah mezi stavem uvolnění a soustředění. Toto spojení umožňuje pojmout velké množství informací ve stavu snížené bdělosti. Metoda pod názvem sugestopedie obletěla svět a vrátila se zpět pod názvem superlearning. Dnes se  používá především pro výuku cizích jazyků. Na názvu nezáleží, stejně tak na různých modifikacích této metody, podstata je stejná. Umožňuje učícímu se zapojovat všechny smysly a používat obě hemisféry mozku. Učení se stává hrou a zábavou, kde mizí zábrany a pochybnosti.

Pořád ale platí, že neexistuje žádný způsob, aby poznatky někomu naskákaly do hlavy samy bez vlastního přičinění. A tím v tomto případě je zvládnutí umění relaxace.  

Relaxace neznamená rozptýlit se, zdřímnout si, či úplně usnout, ale uvolnit se.  Uvolnění často nepřichází ani ve spánku, svalstvo zůstává napnuté a člověk se ráno vzbudí celý rozlámaný a mrzutý. Uvolnění znamená současně uvolnit tělo i mysl. Tělesné uvolnění se projeví souladem dýchání a rytmu srdečního tepu, uvolněním svalstva. Duševní uvolnění spočívá ve srovnání myšlenek a soustředění se na jednu věc.

Umění relaxace se můžete naučit v rámci nabízených mentálních tréninků. Je vhodně absolvovat alespoň jeden mentální trénink.

Důležitou součástí metody superlearning je hudba. Hudba je řeč duše, rozumíme ji, ale nejsme schopni ji přeložit. V klášterech se dříve hudba používala jako zvuková kulisa v době, kdy kněží studovali, ti pak byli schopni se naučit nazpaměť celé knihy religiózních textů.

Kurz Angličtina metodou superlearning je určený především pro lidi, kteří mají v sobě mentální program, že se nikdy cizí jazyk nenaučí, že na to nemají apod. a stejně tak pro tzv. věčné začátečníky. Pomůže odbourat zábrany a pomůže ke zjištění, že porozumět a domluvit se alespoň jedním světovým jazykem není vlastně vůbec nic nemožného a těžkého.

Kurz proběhne ve čtyřech výukových blocích, účastník platí pouze výukový blok, kde je přítomen. Odbourává se tím podvědomá povinnost ve smyslu zaplatil/a jsem si to, musím tam chodit. Tady se nemusí vůbec nic, pokud se nechce.

Na tento kurz bude navazovat další opět ve čtyřech výukových blocích. Takže až proběhne osm výukových bloků, cyklus začne znova. Záměrem je, aby kurz probíhal kontinuálně, a tak výukový blok si lze doplnit, až bude opět probíhat. Dobré je si výukové bloky i zopakovat.

Zhlédněte video SUGGESTOPEDIA