Vzdělání
PhDr. -  Filozofická fakulta, Univerzita Komenského  Bratislava
Ph.D. - Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha
Informační věda, kognitivní psychologie
 
 
15 certifikátů
Bachova terapie, projektivní psychodiagnostické metody, osobní rozvoj, mentální trénink
 
 
Praxe
27 let vědecko-pedagogická činnost (domácí a zahraniční univerzity)
 22 let  praxe - Bachova terapie, osobní rozvoj, mentální trénink
 
 
 
            
 
     Výběr z publikační činnosti:
 
 • Sedláčková, Beáta. Úrovně vědomí a lidské postoje. In: Kognice a umělý život 10. Sborník studií z konference. Opava, 2010. ISBN 978-80-7248-5895.
 • Sedláčková, Beáta. Vnitřní roviny lidské inteligence. In Kognice a umělý život 9. Sborník studií z konference. Opava, 2009.  ISSN 978-80-7248-518-1.
 • Sedláčková, Beáta. Kognitivní styl jedince a intuice: jeden vhled do informační ekologie = Individual cognitive style and intuition: an insight into information ecology: In: Information ecology and libraries. Zborník štúdií z medzinárodnej konferencie, Stará Lesná.  Bratislava, 2011. ISBN 978-80-223-3087-9.
 • Sedláčková, Beáta. Proč odborné znalosti a zkušenosti nestačí aneb chytří jsme vždy byli, nastal čas, být moudří. In: Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť. Zborník štúdií. Bratislava, 2014. ISBN 978-80-8127-114-4.
 • Sedláčková, Beáta. Znalostní společnost: hledání nové střední vrstvy. In: INFOS 2013: zborník z medzinárodného informatického sympózia, 37, Stará Lesná. Bratislava: 2013. ISBN 978-80-895886.
 • Sedláčková, Beáta.  Současné informační prostředí a informační gramotnost = Current informarion protection and information literacy.In: Zborník štúdií z medzinárodnej  vedeckej konferencie v Prešove. Prešov, 2012. ISBN 978-80-555-0659-3.
 • Sedláčková, Beáta. Nové přístupy práce s lidskými zdroji: systemické koučování a time management 4. generace. In: INFOS 2007. Zborník z medzinárodného informatického sympózia, 34, Stará Lesná. Bratislava, 2007. ISBN 978-80-969674-0-7.
 • Sedláčková, Beáta. Kognitivní styl-strategie přežití v informační společnosti: vize roku 2019.  In Acta bibliothecalia et informatica 3. Sborník studií. Opava, 2002.
 • Sedláčková, Beáta. Informace, věda, život: Quo vadis, homo? In Acta bibliothecalia et informatica  2. Sborník studií. Opava, 1997. ISBN 80-85879-87-5. ISBN 80-7248-095-2.
 • Sedláčková, Beáta. Malý doušek aromaterapie pro vnitřní pohodu. Bulletin Onko-Nike Krmov, 2004, č. 4.
 • Sedláčková, Beáta. Proč stres a jak ho zvládnout. Bulletin  Onko-Nike Krnov, 2003, č. 2.