Termíny konání sledujte v sekci Aktuality

 
Mentální trénink
 

Činnost a kontakt jsou dvě stránky sociálního bytí člověka. Na své životní cestě se dostáváme do různých situací, vztahů a zaujímáme různé postoje na základě našich životních zkušeností. 

Jeden z nejrozšířenějších mýtů je, že inteligence se měří pouze na základě našich schopností řešit složité problémy, číst, psát a počítat na určité úrovni a rychle řešit abstraktní rovnice. Ovšem pravdivějším měřítkem lidské inteligence je naplněný a šťastný život, který se žije každý den a v každém okamžiku každého dne. Můžeme se začít považovat za skutečně inteligentní podle toho, jak se rozhodneme cítit tváří v tvář nepříjemným okolnostem.

Většinou se snažíme žít v bezpečných hranicích svého pohodlí, protože s tím, co se nalézá v okruhu naší zóny pohodlí, si umíme poradit poměrně dobře. Proto si své zóny pohodlí zdůvodňujeme a to je jedna ze závažných  překážek našeho růstu.

Pro dobrovolné zřeknutí se zóny pohodlí se vžil termín vykročení. Vykročíme vždy, když se pokusíme o něco, co považujeme za rozumné a správné, ale od čeho nás odrazuje strach. Každý osobní růst obsahuje v sobě nějaké vykročení. Odvaha neznamená nemít strach, odvaha znamená bát se, ale jít do toho a vědět, že usilujeme o růst a ne o dokonalost.

Mentální trénink je metoda zacílená na rozvoj nebo změnu vzorců chování, životních postojů, myšlenkových postupů a vnímání hodnost, které nás ovlivňují. Jednoduše, na změnu mentálních programů, které nám už neslouží, naopak, omezují nás. Díky omezujícím mentálním programům si vytváříme objektivní realitu, která se nám nelíbí, na základě známého rčení – jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Uvědomit si nevyhovující mentální vzorec je jako nadechnout se nad hladinou.

Nejdůležitější vztah, který v životě máme a kde se snad nejvíce projevují nefunkční myšlenkové vzorce, je vztah sám se sebou. Od toho, jaký máme vztah sami se sebou, se odvíjí i všechny naše ostatní vztahy v osobním i profesním životě, od toho se odvíjí životní situace, do kterých se dostáváme.  Mentální trénink pomůže najít nesoulad ve všech zmiňovaných oblastech a odstranit ho.