Numerologie

         

  • Numerologie znamená zkoumání data narození určitého člověka s cílem dospět k lepšímu pochopení jeho osoby. Výklad z data narození nám představí kdo jsme a ukáže nám naše vrozené vlastnosti, schopnosti i slabiny.
  •    Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Numerologie nám pomáhá lépe se orientovat ve vnitřním světě člověka.
  •    Čísla mají vibrační sílu, která ovlivňuje povahu člověka. Každé číslo má svoji vybraci a také vybrační vliv na svého nositele.
  •    Partnerský rozbor ukáže jak lépe chápat partnera, naučit se s ním komunikovat, neomezovat partnera ani sebe, předcházet nedorozuměním. Pochopení všech okolností se kladně projeví na změně osobnosti, v myšlení a chování, jak v práci tak ve vztahu s rodinou, přáteli, v navazování nových vztahů, v komunikaci s neznámými lidmi atd..
  •    Numerologie je velmi často vynikajícím pomocníkem při výchově dětí. Dokáže upozornit na nadání, slabiny i zvláštní schopnosti dítěte. Pomáhá také lépe se vcítit do dítěte.
  •    Numerologie nám může pomoci dostat se do rovnováhy, pozitivního myšlení vůči sobě a jiným lidem a tím zlepšit i zdravotní stav.Zdraví je vždy odrazem naší psychiky. 
  •    V numerologii nejde o věštění budoucností jde spíše o jednoduchý systém, nabízející poradenství ve všech životních oblastech. Její použití pouze směřuje k hlubší znalosti a utváření života.